Zaměstnanci

Seznam pracovníků ZŠ a MŠ Archlebov (školní rok 2019/2020)

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jménoTitulFunkcePracoviště
Jeklová Eliška Mgr. ředitelka školy
učitelka I. stupně
koordinátor ŠVP
ZŠ Archlebov
Čumbová Martina Mgr. zástupkyně ředitelky
učitelka II. stupně
výchovný poradce
metodik prevence
ZŠ Archlebov
Rotreklová Markéta Mgr. učitelka I. st.
třídní učitelka 3., 4. a 5. roč.
ZŠ Archlebov
Fic Pavel Mgr. učitel II. st.
třídní učitel 8. roč.
ZŠ Archlebov
Šnejdar Libor RNDr. učitel II. st.
třídní učitel 9. roč.
ICT správce
preventista PO
ZŠ Archlebov
Urcová Gabriela Mgr. učitelka I. st.
třídní učitelka 1. a 2. roč.
ZŠ Archlebov
Kubínová Dita Ing. učitelka II. st.
třídní učitelka 7. roč.
metodik prevence
ZŠ Archlebov
Richterová Ludmila Mgr. učitelka II. st.
třídní učitelka 6. roč.
Zš Archlebov
Pinkavová Kateřina učitelka I. a II. st. ZŠ Archlebov
Angerová Hana učitelka I. st.
vychovatelka v ranní družině
ZŠ Archlebov
Svobodová Soňa učitelka I. st.
vychovatelka školní družiny
Zš Archlebov
Moudrá Ivana vedoucí učitelka v MŠ Věteřov MŠ Věteřov
Budská Veronika DiS. vedoucí učitelka v MŠ Dražůvky MŠ Dražůvky
Zlatníková Lenka Bc. asistentka MŠ Věteřov MŠ Věteřov
Strmísková Alena Bc. učitelka MŠ Dražůvky MŠ Dražůvky
Lisalová Marie zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání
vedoucí učitelka v MŠ Archlebov
MŠ Archlebov
Blažková Andrea učitelka MŠ Archlebov MŠ Archlebov
Stavinohová Eva učitelka Mš Archlebov Mš Archlebov


Provozní zaměstnanci

Příjmení a jménoFunkcePracoviště
Komárková Helena ekonomka školy ZŠ Archlebov
Sedláčková Barbora školnice
vedoucí školního bufetu
bezpečnostní technik
topič
ZŠ Archlebov
Vítková Věra uklízečka ZŠ Archlebov
Hovězáková Helena uklízečka ZŠ Archlebov
Vrbíková Jindra vedoucí školního stravování
pomocná kuchařka
ŠJ Archlebov
Hrabalová Blanka vedoucí kuchařka ŠJ Archlebov
Kobzová Petra školnice
uklízečka
topič
MŠ Archlebov
Hojačová Marcela školnice
uklízečka
pomocná kuchařka
topič
MŠ Dražůvky
Bilíčková Ivana školnice
uklízečka
vedoucí školní jídelny
kuchařka
MŠ Věteřov